روزی اگر به سراغ من آمد به او بگو"من خوب می شناسمت 

نامت چو آوازی همیشه بر لب او بود.حتی زمان مرگ 

آن لحظه های پر درد و غم و غروب 

آن بی قرار عشق 

چشم انتظار دیدن رویت نشسته بود" 

روزی اگر به سراغ من آمد به او بگو"شب در میان تاریکی در نور مهتاب 

هر روز در درخشش خورشید تابناک 

هر لحظه در برابر آیینه ی زمان

آن دختر سکوت

در انتظار دیدن رویت نشسته بود"

روزی اگر به سراغ من آمد به او بگو " جز تو دلش را به هیچ کس امانت نداد"

هرگز خیانتی به دستان تو نکرد 

هرگز نگاه پاک و زلال تو را 

با چشم سیاه مستی عوض نکرد 

تا آخرین نفس در انتظار دیدن رویت نشسته بود"

روزی اگر به سراغ من آمد به او بگو

افسوس! دیر شد; ای کاش کمی زودتر می آمدی 

اما بگو 

من خوب می دانم حتی در آن جهان 

آن خفته خموش

در انتظار دیدن رویت نشسته است

روزی اگر........ 

اما نه        

او هیچ وقت دیگر نمی آید
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 اردیبهشت1393ساعت 14:0  توسط احمدرضا  | 

 

فقط چند قدم مانده بود

برسم به

 "تو"

اگر این خواب لعنتی

 دیشب ادامه داشت....
+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 اردیبهشت1393ساعت 13:44  توسط احمدرضا  | 

کسی به خدا گفت :

اگر سرنوشت مرا تو نوشتی

پس چرا آرزو کنم؟

خدا گفت :

شاید نوشته باشم

هرچه آرزو کند....

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 اردیبهشت1393ساعت 13:41  توسط احمدرضا  | 

بگذار که این باغ درش گم شده باشد
گل های ترش برگ و برش گم شده باشد

جز چشم به راهی به چه دل خوش کند این باغ
گر قاصدک نامه برش گم شده باشد

باغ شب من کاش درش بسته بماند
ای کاش کلید سحرش گم شده باشد

بی اختر و ماه است دلم مثل کسی که
صندوقچه ی سیم و زرش گم شده باشد

شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش
انگار که قرص قمرش گم شده باشد

چاهی است همه نا له و دشتی است همه گرگ
خواب پدری که پسرش گم شده باشد

آن روز تو را یافتم افتاده و تنها
در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد

پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر

چون شیشه عطری که درش گم شده باشد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 3 اردیبهشت1393ساعت 13:36  توسط احمدرضا  | 
سفر کرده کجا رفتی ؟

چرا بی من .....

نگفتی سخته دلتنگی ....

نگفتی زوده این رفتن

به دنبال چه پایانی خلاف جحاده ایستادی

چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی

چرا باید به تنهایی .دوباره بی توبرگردم

کجای قصه بد بودم

کجای قصه بد کردم ؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در  شنبه 5 مرداد1392ساعت 21:33  توسط احمدرضا  | 
دیدی که سخت نیست تنها بدون من صبح میشود

شبها بدون من ...

این نبض زندگی بی وقفه میزند

فرقی نمیکند با من .....

بدون من ....

دیروز اگر چه سخت ....

امروز هم گذشت ...

طوری نمی شود فردا بدون من ..........

بیاد اونی که دوسش داشتم و زود رفت ...................

+ نوشته شده در  جمعه 21 تیر1392ساعت 14:19  توسط احمدرضا  | 

دفتـــــــر عشــــــق

دفتر عشـــق که بسته شـد 

دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم 

خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون 

به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم

اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــود 

بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد

برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــت

حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــد

تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــو

بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــد زدم

غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــت 

بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــدم

از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــم

از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم 

چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــودم

چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــی م

دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــن

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه

چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو

آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه

دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه

بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو

ازاون که عاشقــــت بود

بشنواین التماس رو

ــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــ

ـــــــــــ 

ـــــــ

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 تیر1392ساعت 23:25  توسط احمدرضا  | 

پناهم می دهی امشب ؟

سلام ای چشم بارانی !

 پناهم می دهی امشب ؟

 سوالم را که می دانی !

 پناهم می دهی امشب ؟

 منم آن آشنای سالیان گریه و لبخند و امشب رو به ویرانی ،

 پناهم می دهی امشب ؟ 

میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان در آن آغوش نورانی ، 

پناهم می دهی امشب ؟

 دل و دین در کف یغما و من تنها و من تنها... در این هنگام روحانی ،

 پناهم می دهی امشب ؟ 

به ظلمت رهسپار نور و از میراث هستی دور در آن اسرار پنهانی ، 

پناهم می دهی امشب ؟

 رها از همت بودن ، رها از بال و پر سودن رها از حد انسانی ،

 پناهم می دهی امشب ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 تیر1392ساعت 23:14  توسط احمدرضا  | 

گرکه ستمگرکند دعوی بالاتری ......پرچم ارباب من از همه بالاتر است

نیمه شعبان روز میلاد امام عشق است امروز باردگر پرتونور افشان پاکی بر دامن غیب نمای  یاربر جهان طنین انداز است . امروز خلاصه خلقت به دامن حقیقت باز میگردد ....ولی دریغا که ما هنوز نتوانسته خودمان بشناسیم چه برسد به اوکه غایب است ......................................................

+ نوشته شده در  دوشنبه 3 تیر1392ساعت 23:10  توسط احمدرضا  | 
سلام بر توچشم براهت هستم

سلام بر نفسهای پر زعطر یاست

سلام بر دلهای خسته منتظرانت

سلام بر روح مسیحاای نیاکانت

و سلام برقنوت پر از دعایت

خسته ام بیا . وامانده ام بیا

دلشکسته بیا . بیا بخاطر دلهای

خسته منتظران .که سر بر آستان

دوست نهاده اند و ترا دعا می کنند .

خوبم بیا . عشقم بیا . و............

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 اردیبهشت1392ساعت 20:43  توسط احمدرضا  |