سلام....... 

فریبای دوست داشتنی من.....

.. تو چرا دفترِ شعرِ مرا ميخواني ؟

آينه ي جيبيِ تو

که از دفترِ من شعر تر است .

 

خوش آ مدی.... 

منت  بر چشمم  کذا شتی که بر روی آ ن پا نهادی 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ شهریور۱۳۹۴ساعت 9:25  توسط احمدرضا  | 

سلام....... 

فریبای دوست داشتنی من.....

.. تو چرا دفترِ شعرِ مرا ميخواني ؟

آينه ي جيبيِ تو

که از دفترِ من شعر تر است .

 

خوش آ مدی.... 

منت  بر چشمم  کذا شتی که بر روی آ ن پا نهادی 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ شهریور۱۳۹۴ساعت 9:24  توسط احمدرضا  | 
'

تو رها در من و من محو سراپای توام

تو همه عمر من و من همه دنیای توام

 

دل و جان تو گرفتار نگاه من و من

بس پریشان رخ و صورت زیبای توام

 

دلم از شوق تو لبریز و تو دیوانه من

ای تو دیوانه من، عاشق و شیدای توام

 

دل تو صید کمند خم ابروی من است

من که مجنون تو و واله لیلای توام

 

نروم لحظه ای از خواب و خیال تو عزیز

من دما دم همه وقت غرقه رویای توام

 

تو گل باغ من و مرغ هوایم شده ای

من دلباخته نیز ماهی دریای توام

 

تو و جنجال و هیاهوی به پا گشته ز عشق

من که رسوا شده از این همه غوغای توام

 

هر چه هستی من و هستم همه تو

تو در آئینه و من رو به تماشای توام

 

تو ربودی دل زرین و عجب نیست مرا

روز و شب در پی آن رهزن دلهای توام

+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ شهریور۱۳۹۴ساعت 9:13  توسط احمدرضا  | 
تو از دلتنگیِ شبهایِ آغوشم چه می دانی ؟

 

از آواری که بی تو ماندهِ بر دوشم! ، چه می دانی ؟

 

از اینکه گفته بودی - دوستم داری - ولی رفتی

 

از آهنگِ صدایِ مانده در گوشم چه می دانی ؟!!

 

هنوزم بوی آغوشِ تو را پیراهنم دارد

 

از اندوهی که من هر روز می پوشم چه می دانی ؟

 

ببین !! از عشق ناچارم ولی دلگیرم از دستت

 

از اینکه مثلِ سیر و سرکه می جوشم ، چه می دانی ؟

 

جوابم را بده - من یک تماس رفته از دستم -

 

و رنجِ یک شماره یِ فراموشم ! چه می دانی ؟

 

از اینکه رفته ای و هر چه می کوشم نمی فهمم

 

چرا رفتی !!! ؛از احساسات مغشوشم چه می دانی

+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ شهریور۱۳۹۴ساعت 9:11  توسط احمدرضا  | 
آغوش من به نام تو باشد...گناه نیست

در اختیار تام تو باشد ...گناه نیست

 

نزدیک تر بیا ، نفسم را احاطه کن

لب روی لب ، به کام تو باشد...گناه نیست

 

از عطر ناب پیرهنت مست کن مرا

مستی چو من ، که رام تو باشد ...گناه نیست

 

وقتی مرا به اسم صدا میکنی تو.... وااااای

احساس در کلام تو باشد....گناه نیست

 

همراه خوب! مشترک مورد نظر

در گوشی ام ، پیام تو باشد ....گناه نیست

 

امشب برای خال لبت ،فکر چاره باش

پرواز سمت دام تو باشد....گناه نیست

+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ شهریور۱۳۹۴ساعت 9:8  توسط احمدرضا  | 
سفر کرده کجا رفتی ؟

چرا بی من .....

نگفتی سخته دلتنگی ....

نگفتی زوده این رفتن

به دنبال چه پایانی خلاف جحاده ایستادی

چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی

چرا باید به تنهایی .دوباره بی توبرگردم

کجای قصه بد بودم

کجای قصه بد کردم ؟؟؟؟؟

+ نوشته شده در  شنبه ۵ مرداد۱۳۹۲ساعت 21:33  توسط احمدرضا  | 
دیدی که سخت نیست تنها بدون من صبح میشود

شبها بدون من ...

این نبض زندگی بی وقفه میزند

فرقی نمیکند با من .....

بدون من ....

دیروز اگر چه سخت ....

امروز هم گذشت ...

طوری نمی شود فردا بدون من ..........

بیاد اونی که دوسش داشتم و زود رفت ...................

+ نوشته شده در  جمعه ۲۱ تیر۱۳۹۲ساعت 14:19  توسط احمدرضا  | 

دفتـــــــر عشــــــق

دفتر عشـــق که بسته شـد 

دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم 

خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــدون 

به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــدم

اونیکه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــود 

بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد

برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــت

حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــد

تــــموم وســـعت دلـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــو

بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــد زدم

غــرور لعنتی میگفـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــت 

بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــدم

از تــــو گــــله نمیکنــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــم

از دســـت قــــلبم شاکیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــم 

چــرا گذشتـــم از خــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــودم

چــــــــراغ ره تـاریکـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــی م

دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــن

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــه

چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو

آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــشه

دسـت و دلت نلـــــــــــــــــــــــ ـرزه

بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو

ازاون که عاشقــــت بود

بشنواین التماس رو

ــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــ

ـــــــــــ 

ـــــــ

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲ساعت 23:25  توسط احمدرضا  | 

پناهم می دهی امشب ؟

سلام ای چشم بارانی !

 پناهم می دهی امشب ؟

 سوالم را که می دانی !

 پناهم می دهی امشب ؟

 منم آن آشنای سالیان گریه و لبخند و امشب رو به ویرانی ،

 پناهم می دهی امشب ؟ 

میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان در آن آغوش نورانی ، 

پناهم می دهی امشب ؟

 دل و دین در کف یغما و من تنها و من تنها... در این هنگام روحانی ،

 پناهم می دهی امشب ؟ 

به ظلمت رهسپار نور و از میراث هستی دور در آن اسرار پنهانی ، 

پناهم می دهی امشب ؟

 رها از همت بودن ، رها از بال و پر سودن رها از حد انسانی ،

 پناهم می دهی امشب ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲ساعت 23:14  توسط احمدرضا  | 

گرکه ستمگرکند دعوی بالاتری ......پرچم ارباب من از همه بالاتر است

نیمه شعبان روز میلاد امام عشق است امروز باردگر پرتونور افشان پاکی بر دامن غیب نمای  یاربر جهان طنین انداز است . امروز خلاصه خلقت به دامن حقیقت باز میگردد ....ولی دریغا که ما هنوز نتوانسته خودمان بشناسیم چه برسد به اوکه غایب است ......................................................

+ نوشته شده در  دوشنبه ۳ تیر۱۳۹۲ساعت 23:10  توسط احمدرضا  |